Samenwerkingsverband VO-VSO
Midden Holland & Rijnstreek

Samenwerkingsverbanden zetten stevige stap in afbouw reserves

14 september 2021
De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zetten in 2020 een eerste, stevige stap in het afbouwen van hun bovenmatige reserves: die slonken...
Lees meer

Werken aan versterking van het regionaal dekkend netwerk

14 september 2021
Een van de opdrachten van de samenwerkingsverbanden is dat zij met de scholen een regionaal dekkend ondersteuningsnetwerk realiseren voor het...
Lees meer