News

Week van het Inclusief Onderwijs

Deze wordt gehouden van 6 tot en met 10 februari 2023 en wordt georganiseerd door het platform Naar Inclusiever Onderwijs en haar samenwerkingspartners. Meer informatie: www.weekvaninclusiefonderwijs.nl

Ouder- en Jeugdsteunpunt Midden-Holland en Rijnstreek een feit!

Om de informatie aan ouders en leerlingen over passend onderwijs en ondersteuning te verbeteren moesten alle samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs een ouder- en jeugdsteunpunt maken. In de achterliggende maanden is hieraan hard gewerkt. Daarbij is opgetrokken met het primair onderwijs. Ook de gemeenten hebben we erbij betrokken. Een klankbordgroep met daarin ouders, leerlingen …

Ouder- en Jeugdsteunpunt Midden-Holland en Rijnstreek een feit! Lees meer »