News

Ouder- en Jeugdsteunpunt Midden-Holland en Rijnstreek

Om de informatie aan ouders en leerlingen over passend onderwijs en ondersteuning te verbeteren moesten alle samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs een ouder- en jeugdsteunpunt maken. In de achterliggende maanden is hieraan hard gewerkt. Daarbij is opgetrokken met het primair onderwijs. Ook de gemeenten hebben we erbij betrokken. Een klankbordgroep met daarin ouders, leerlingen …

Ouder- en Jeugdsteunpunt Midden-Holland en Rijnstreek Lees meer »