Jaarverslag 2020, onze verantwoording

Jaarlijks maakt het samenwerkingsverband een jaarverslag, waarin het beleid, de activiteiten en de resultaten van het achterliggende jaar worden weergegeven.

Het jaar 2020 is afgesloten met een tekort van bijna 400.000 euro. Met een hoger tekort was rekening gehouden. Het tekort wordt betaald uit de reserves.

Geïnteresseerd in het beleid en in de financiën?

Het jaarverslag kunt u vinden onder “organisatie” op de website.