Onafhankelijk toezicht per 01-01-2024 een feit!

Op maandag 27 november 2023 heeft de Algemene Vergadering van schoolbesturen unaniem een wijziging van de statuten goedgekeurd.

Hierdoor krijgt het samenwerkingsverband met ingang van 1 januari 2024 een onafhankelijke Raad van Toezicht.

De eerste Raad van Toezicht zal bestaan uit de volgende leden: mevrouw L.B. Vissers (Gouda), de heer W. van Leijden (Leimuiden) en de heer D.D. Reneman (Nieuw-Vennep).