Ouder- en Jeugdsteunpunt Midden-Holland en Rijnstreek een feit!

Om de informatie aan ouders en leerlingen over passend onderwijs en ondersteuning te verbeteren moesten alle samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs een ouder- en jeugdsteunpunt maken.

In de achterliggende maanden is hieraan hard gewerkt. Daarbij is opgetrokken met het primair onderwijs. Ook de gemeenten hebben we erbij betrokken.

Een klankbordgroep met daarin ouders, leerlingen en onderwijsspecialisten heeft advies en feedback gegeven.

Sinds 19 september 2022 is het steunpunt operationeel.

Het biedt informatie en de mogelijkheid om suggesties te geven ter verbetering van het proces in de ondersteuningstoewijzing.

Informatie kan digitaal gelezen worden, maar er kunnen ook vragen gesteld worden. En als het niet voldoende is of nog onduidelijk is, dan kan er ook gebeld of ge-appt worden.

De site vindt u hier: https://steunpunt-middenholland-rijnstreek.nl.