Sollicitatieprocedure voor Leden van de Raad van Toezicht

In de Algemene Vergadering van het samenwerkingsverband van 5 juni 2023 is unaniem besloten om met ingang van 1 januari 2024 de transitie te maken naar volledig onafhankelijk toezicht.

De sollicitatieprocedure voor Leden van de Raad van Toezicht is gestart.

Belangstellenden kunnen de profielschets en de conceptstatuten vinden op deze site onder Organisatie=>vacatures

Sollicitaties worden voor 27 september 2023 verwacht.