Week van het Inclusief Onderwijs

Deze wordt gehouden van 6 tot en met 10 februari 2023 en wordt georganiseerd door het platform Naar Inclusiever Onderwijs en haar samenwerkingspartners.

Meer informatie: www.weekvaninclusiefonderwijs.nl