Adviescommissie Toelaatbaarheid (CTA)

Samenstelling Adviescommissie toelaatbaarheid en arrangementen

Advies aan het bestuur over Toelaatbaarheidsverklaringen VSO en Praktijkonderwijs wordt gegeven door de Adviescommissie CTA.

Het reglement voor de CTA is via deze link te bereiken. Het huishoudelijk reglement voor de CTA vindt u hier.

Het samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland & Rijnstreek is aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring, ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen te Utrecht. De bezwaarprocedure toelaatbaarheidsverklaring en klachten vindt u hier.

De CTA bestaat uit twee kamers: één voor aanvragen toelaatbaarheid VSO en één voor aanvragen toelaatbaarheid Praktijkonderwijs.

De kamer voor TLV’s VSO bestaat uit:

  • Mw. I. Verweij (voorzitter)
  • Mw. E. Rietdijk-Keijzer, Msc (lid)
  • Mw. drs. E. Pillen (lid)
  • Mw. drs. S. Bijl-Hordijk (lid)

Secretariaat: Mw. A. van Dijk
a.vandijk@swv-vo-mhr.nl
tel. 0182 699765

De kamer voor TLV’s Praktijkonderwijs  bestaat uit:

  • Mw. drs. N. Seggers-Janse 
  • Dhr. M. Ketel (lid)
  • Mw. drs. E. Pillen (plv. lid)

Secretariaat: Mw. M. Verdoes
ctamhr@swv-vo-mhr.nl
tel. 0182 699765

Samenstelling bestuur, statuten en toezichtskader.

Samenstelling ondersteuningsplansraad, reglementen en verslagen.

Samenstelling Adviescommissie toelaatbaarheid en arrangementen

Informatie over het ondersteuningsplan,  inkoopbeleid en privacy.

Overzicht jaarverslagen.

De jaaragenda van het samenwerkingsverband.

De medewerkers van het samenwerkingsverband.

Overzicht vacatures