Beleid en resultaten

Ondersteuningsplan

Het beleid van het samenwerkingsverband voor de komende jaren is weergegeven in het

Ondersteuningsplan 2022-2026 deel A

De reeds bestaande werkwijzen en afspraken zijn weergegeven in het

Ondersteuningsplan 2022-2026 deel B

Bijlagen:

Beleidstukken
Inspectierapporten

De Inspectie beoordeelt de werkwijzen van het samenwerkingsverband.

Inspectierapport 2021

Inspectierapport 2017

Inspectierapport 2015

Inspectierapport 2014

Algemeen

Bescherming persoonsgegevens

Het samenwerkingsverband ondersteunt scholen en ouders bij het organiseren van passend onderwijs voor leerlingen. Daarbij worden persoonsgegevens verwerkt. Het samenwerkingsverband streeft naar een functioneel gebruik en een optimale bescherming van persoonsgegevens van de leerlingen. Het samenwerkingsverband hanteert een privacyreglement. In dit reglement is beschreven hoe het samenwerkingsverband omgaat met leerlingengegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Ook de scholen en de partners in de jeugdhulp hanteren privacyreglementen. Ieder voor zich en gezamenlijk werken we continu aan het voldoen aan de regelgeving ten aanzien van privacy.

Het samenwerkingsverband heeft een Functionaris gegevensbescherming aangesteld. Dit is mw. M. van der Horst van de CED-groep te Rottterdam.

Inkoopbeleid

Het inkoopbeleid en de algemene voorwaarden van het samenwerkingsverband vindt u hier.

Nuttige websites

Samenstelling bestuur, statuten en toezichtskader.

Samenstelling ondersteuningsplansraad, reglementen en verslagen.

Samenstelling Adviescommissie toelaatbaarheid en aanwijzing

Informatie over het ondersteuningsplan,  inkoopbeleid en privacy.

Overzicht jaarverslagen.

De jaaragenda van het samenwerkingsverband.

De medewerkers van het samenwerkingsverband.

Overzicht vacatures