Bestuur en toezicht van het samenwerkingsverband

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is het overleg van de leden. Dit zijn de aangesloten schoolbesturen.

De Algemene Vergadering benoemt de onafhankelijke toezichthouders. Deze vormen de Raad van Toezicht. Een van de leden van de Raad van Toezicht wordt benoemd op een bindende voordracht van de Ondersteuningsplanraad.

Toezicht

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het bestuur van het samenwerkingsverband. Deze Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de directeur-bestuurder.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is:

* de heer D.D. Reneman, voorzitter
* mevrouw L.B. Vissers, vice-voorzitter
* de heer W.T.J. van Leijden, lid

Correspondentie aan de Raad van Toezicht kan gestuurd worden naar het postadres van het samenwerkingsverband, t.a.v. Raad van Toezicht of per e-mail aan: info@swv-vo-mhr.nl met in de “onderwerp regel” de vermelding Raad van Toezicht.

Bestuur van het samenwerkingsverband

Het bestuur van het samenwerkingsverband is met ingang van 1 mei 2018 belegd bij de directeur-bestuurder, de heer B.B. Verkerk.

Het bestuursadres is:

Vereniging Samenwerkingsverband V(S)O Midden-Holland & Rijnstreek
Bachstraat 3 te 2807 HZ  Gouda
Telefoonnummer: 0182 699765
E-mail: info@swv-vo-mhr.nl

Aangesloten besturen

De volgende schoolbesturen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband VO-regio 28-02.

Aangesloten schoolbesturen – versie oktober 2022

Toezichtskader

Via de link vindt u het toezichtskader dat de Algemene Vergadering hanteert bij haar toezicht:

Toezichtskader

Statuten

Per 1 mei 2018 is de rechtsvorm van het samenwerkingsverband omgezet van stichting naar vereniging.

Met ingang van 1 januari 2024 kent het samenwerkingsverband onafhankelijk toezicht.

Hier vindt u de actuele statuten van de vereniging.

Evaluatiekader Algemene Vergadering

Via de link vindt u het kader waarmee de Algemene Vergadering zichzelf regelmatig evalueert:

Evaluatiekader Algemene Vergadering

Klokkenluidersregeling

Hier vindt u de klokkenluidersregeling.

Samenstelling bestuur, statuten en toezichtskader.

Samenstelling ondersteuningsplanraad, reglementen en verslagen.

Samenstelling Adviescommissie toelaatbaarheid en aanwijzing

Informatie over het ondersteuningsplan,  inkoopbeleid en privacy.

Overzicht jaarverslagen.

De jaaragenda van het samenwerkingsverband.

De medewerkers van het samenwerkingsverband.

Overzicht vacatures.