Bestuur en toezicht van het samenwerkingsverband

Bestuur van het samenwerkingsverband

Het bestuur van het samenwerkingsverband is met ingang van 1 mei 2018 belegd bij de directeur-bestuurder, de heer B.B. Verkerk.

Het bestuursadres is:

Vereniging Samenwerkingsverband V(S)O Midden-Holland & Rijnstreek
Bachstraat 3 te 2807 HZ  Gouda
Telefoonnummer: 0182 699765
E-mail: info@swv-vo-mhr.nl

Toezicht

De Algemene Vergadering is belast met het toezicht op het bestuur van het samenwerkingsverband.

De voorzitter van de Algemene Vergadering is de heer dr. D.D. Reneman.

De heer Reneman is te bereiken via het e-mailadres van het samenwerkingsverband:

E-mail: info@swv-vo-mhr.nl (vermeldt u: t.a.v. de heer dr. D.D. Reneman)

Aangesloten besturen

De volgende schoolbesturen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband VO-regio 28-02.

Aangesloten schoolbesturen – versie oktober 2022

Toezichtskader

Via de link vindt u het toezichtskader dat de Algemene Vergadering hanteert bij haar toezicht:

Toezichtskader

Statuten

Per 1 mei 2018 is de rechtsvorm van het samenwerkingsverband omgezet van stichting naar vereniging.

Via de link vindt u de omzettingsakte en de statuten van de vereniging.

Evaluatiekader Algemene Vergadering

Via de link vindt u het kader waarmee de Algemene Vergadering zichzelf regelmatig evalueert:

Evaluatiekader Algemene Vergadering

Samenstelling bestuur, statuten en toezichtskader.

Samenstelling ondersteuningsplansraad, reglementen en verslagen.

Samenstelling Adviescommissie toelaatbaarheid en aanwijzing

Informatie over het ondersteuningsplan,  inkoopbeleid en privacy.

Overzicht jaarverslagen.

De jaaragenda van het samenwerkingsverband.

De medewerkers van het samenwerkingsverband.

Overzicht vacatures.