Geautoriseerde toegang

Via onderstaande links kunnen de genodigden voor deze vergaderingen toegang krijgen tot de stukken. Klik op de naam van de vergadering om de link te activeren.

Schoolbesturen

Algemene Vergadering

Commissie van Toezicht

Directiekamer Rijnstreek

Directiekamer Midden-Holland

Directiekamer VSO

Zorgcoördinatorenoverleg

HB-netwerk

Statuten-Besluiten-Beleidsdocumenten

Intervisie SWV

Samenstelling bestuur, statuten en toezichtskader.

Samenstelling ondersteuningsplansraad, reglementen en verslagen.

Samenstelling Adviescommissie toelaatbaarheid en aanwijzing

Informatie over het ondersteuningsplan,  inkoopbeleid en privacy.

Overzicht jaarverslagen.

De jaaragenda van het samenwerkingsverband.

De medewerkers van het samenwerkingsverband.

Overzicht vacatures.