Ondersteuningsplanraad

Bij het samenwerkingsverband hebben de ouders en docenten van de aangesloten scholen invloed op het beleid via de ondersteuningsplanraad (OPR).

Contact ondersteuningsplanraad

Voorzitter:

Mw. B. Walter (geleding personeel)

mailadres: wal@schoonhovenscollege.nl

Secretaris:

mw. K. de Jong (geleding ouders)
e-mailadres: oprvovso@gmail.com

Reglementen
Verslagen
Jaarverslag

beschrijvende paginatekst

beschrijvende paginatekst

beschrijvende paginatekst

beschrijvende paginatekst

beschrijvende paginatekst

beschrijvende paginatekst

beschrijvende paginatekst