Ondersteuningsplanraad

Bij het samenwerkingsverband hebben de ouders en docenten van de aangesloten scholen invloed op het beleid via de ondersteuningsplanraad (OPR).

Contact ondersteuningsplanraad

Voorzitter:

Mw. B. Walter (geleding personeel)

mailadres: wal@schoonhovenscollege.nl

Secretaris:

mw. K. de Jong (geleding ouders)
e-mailadres: oprvovso@gmail.com

Reglementen
Verslagen

Voor verslagen, publicaties van de OPR draagt het bestuur van het samenwerkingsverband geen verantwoordelijkheid.

Jaarverslag

Samenstelling bestuur, statuten en toezichtskader.

Samenstelling ondersteuningsplansraad, reglementen en verslagen.

Samenstelling Adviescommissie toelaatbaarheid en aanwijzing

Informatie over het ondersteuningsplan,  inkoopbeleid en privacy.

Overzicht jaarverslagen.

De jaaragenda van het samenwerkingsverband.

De medewerkers van het samenwerkingsverband.

Overzicht vacatures.