Ondersteuningsplanraad

Bij het samenwerkingsverband hebben de ouders en docenten van de aangesloten scholen invloed op het beleid via de ondersteuningsplanraad (OPR).

Contact ondersteuningsplanraad

Voorzitter:

dhr. drs. M. de Groot
(Coornhert Gymnasium/geleding personeel)
e-mailadres: m.de.groot@coornhert-gymnasium.nl

Secretaris:

mw. K. de Jong
(geleding ouders)
e-mailadres: oprvovso@gmail.com

Reglementen
Verslagen
Jaarverslag

beschrijvende paginatekst

beschrijvende paginatekst

beschrijvende paginatekst

beschrijvende paginatekst

beschrijvende paginatekst

beschrijvende paginatekst

beschrijvende paginatekst