Organisatie SWV

Het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland Rijnstreek biedt passend onderwijs in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard (met uitzondering van Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek), Waddinxveen en Zuidplas (deze gemeenten vormen tezamen de subregio Midden-Holland) en in Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop (deze gemeenten vormen de regio Rijnstreek).

Organogram Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland Rijnstreek

Het samenwerkingsverband kent de volgende organisatiestructuur (klik op Organogram).

De scholen leveren beleidsmatige inbreng via de directiekamers Midden-Holland en Rijnstreek.

Advies aan de directeur-bestuurder over Toelaatbaarheidsverklaringen VSO en Praktijkonderwijs en de toekenning van arrangementen lwoo wordt gegeven door de deskundigen in de Adviescommissie CTA. Advies aan de directeur-bestuurder over plaatsing in de Onderwijs Opvang Voorziening wordt gegeven door de deskundigen in het Onderwijsloket.

ANBI-status

De vereniging Samenwerkingsverband Voortgezet (Speciaal) Onderwijs Midden-Holland, statutair
gevestigd in de gemeente Gouda, heeft een ANBI-status.

Samenstelling bestuur, statuten en toezichtskader.

Samenstelling ondersteuningsplansraad, reglementen en verslagen.

Samenstelling Adviescommissie toelaatbaarheid en aanwijzing

Informatie over het ondersteuningsplan,  inkoopbeleid en privacy.

Overzicht jaarverslagen.

De jaaragenda van het samenwerkingsverband.

De medewerkers van het samenwerkingsverband.

Overzicht vacatures.