Vacatures

Vacature Controller 0,6 fte/drie dagen per week

De controller is een financieel-economisch deskundige die de beide directeur-bestuurders adviseert en ondersteunt bij het besturen van de financiële, bedrijfs- en beheersmatige processen binnen de beide samenwerkingsverbanden.

De controller draagt zorg voor de (meerjaren)begroting en de jaarrekening, de planning & control cyclus en onderhoudt de eigen beroepsdeskundigheid.

De werkzaamheden worden verricht op het stafbureau van de beide samenwerkingsverbanden.

Informatie kan worden verkregen bij Barend Verkerk (b.verkerk@swv-vo-mhr.nl, 0182699765) en/of Dick Rasenberg (d.rasenberg@swv-po-mh.nl, 0651988817)

Meer informatie

Samenstelling bestuur, statuten en toezichtskader.

Samenstelling ondersteuningsplansraad, reglementen en verslagen.

Samenstelling Adviescommissie toelaatbaarheid en aanwijzing

Informatie over het ondersteuningsplan,  inkoopbeleid en privacy.

Overzicht jaarverslagen.

De jaaragenda van het samenwerkingsverband.

De medewerkers van het samenwerkingsverband.

Overzicht vacatures.