Ouders en Jongeren

Ouders zijn onze partners in passend onderwijs

Een goede samenwerking tussen school en ouders is van groot belang. Vooral als er zorgen zijn en een leerling extra hulp of ondersteuning nodig heeft. Het samenwerkingsverband stimuleert dat ouders vanaf het begin worden betrokken bij het onderwijs en de ondersteuning van hun kind, niet pas als er problemen zijn.

In de Informatiegids passend onderwijs voor ouders vindt u uw rechten beschreven. Ook is er de brochure Uitleg passend onderwijs voor ouders in andere talen.

Overzicht scholen die deel uitmaken van het samenwerkingsverband.

Het samenwerkingsverband stimuleert dat ouders vroegtijdig worden betrokken bij de ondersteuning voor hun kind op school.

Informatie over de recht op inspraak, klachtafhandeling en de AVG.