Informatie voor kinderen en jongeren

Ondersteuning op school

Scholen geven onderwijs. Soms heb je bij het leren extra ondersteuning nodig. Dat kan tijdelijk zijn maar ook langdurig. Daarvoor is er passend onderwijs. Wat “passend” is, is voor iedereen verschillend. De school bespreekt dit met je ouders en jou. Het kan ook zijn dat je ouders of jijzelf dit bespreekbaar maken.

Als je denkt dat je extra ondersteuning nodig hebt, bespreek dit dan met je mentor, met de leerlingbegeleider, de ondersteuningscoördinator (zorgcoördinator) of een andere functionaris van school.

Passend onderwijs door docenten, mentoren en ondersteuning door het ondersteuningsteam

Elke school heeft deskundigheid voor wat betreft passend onderwijs. In eerste instantie zijn de docenten en mentoren verantwoordelijk om dit passende onderwijs te geven. Heb je meer hulp nodig, dan wordt dit besproken en georganiseerd door het ondersteuningsteam van de school. Dit kan een leerlingbegeleider zijn of een begeleider passend onderwijs.

Het is ook mogelijk dat anderen worden ingeschakeld. Je kunt daarbij dan denken aan de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts van de GGD, een medewerker van de jeugdhulpverlening met wie de school samenwerkt.

Is er nog meer nodig, dan zoekt de school met hulp van het samenwerkingsverband – uiteraard in samenspraak – naar andere oplossingen.

Voor vragen kun je contact opnemen met het samenwerkingsverband:
Telefonisch: 0182 699765
Per e-mail: info@swv-vo-mhr.nl

Telt mijn mening ook?

Als jij problemen hebt op school dan bespreekt de school deze vaak met je ouders. Het omgekeerde kan ook.
Maar het is niet de bedoeling dat er over je wordt gesproken, maar ook mét jou wordt gesproken.
Over mogelijke oplossingen mag je dus zelf meepraten.
Maar niet alles is mogelijk binnen een school. Er zijn ook grenzen. Ga dus samen met je ouders in gesprek met de school.

Hulp of informatie buiten de school

Het is natuurlijk ook mogelijk dat je andere vragen hebt of hulp nodig hebt, omdat je ergens mee zit en je dit niet op school wenst te bespreken.
Je kunt dan contact zoeken met het Centrum voor Jeugd en Gezin van de GGD Hollands Midden.
In elke gemeente heeft de GGD een Centrum.
De algemene informatie kun je vinden op de site: www.cjghm.nl/

Woon je in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen of Zuidplas dan kun je ook contact opnemen met het Sociaal Team van die gemeente. Woon je in Nieuwkoop dan kun je contact opnemen met het Jeugd- en Gezinsteam en woon je in Alphen aan den Rijn dan is GO!voorjeugd de aangewezen partij. Op de websites van de gemeenten kun je de contactgegevens vinden. En weet: ze hebben allemaal wettelijke geheimhoudingsplicht!

Kom je er niet uit of heb je een ander advies op dit gebied nodig, dan kun je ook contact opnemen met het samenwerkingsverband. Wij proberen je dan ook te helpen. En natuurlijk, ook het samenwerkingsverband heeft geheimhoudingsplicht.

Wat zijn je rechten (en plichten)?

In het Kinderrechtenverdrag is vastgelegd waar kinderen recht op hebben. Alles wat in dit verdrag staat, geldt voor alle kinderen van alle leeftijden, dus van 0-18 jaar. Naast deze rechten is in de wet vastgelegd wat kinderen en jongeren mogen of moeten op een bepaalde leeftijd. Zoals vanaf welke leeftijd je mag werken of wanneer je je brommerrijbewijs mag halen. Kijk in de leeftijdsladder wat kinderen mogen – of soms moeten! – doen vanaf een bepaalde leeftijd.
In de leeftijdslader is het per leeftijd overzichtelijk uitgewerkt. Die vind je op de volgende site:

www.kinderrechten.nl/jeugd/leeftijdsladder/

Overzicht scholen die deel uitmaken van het samenwerkingsverband.

Ondersteuning op school.

Het samenwerkingsverband stimuleert dat ouders vroegtijdig worden betrokken bij de ondersteuning voor hun kind op school.

Informatie over de recht op inspraak, klachtafhandeling en de AVG.