Primair Onderwijs

Een goede overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs is van groot belang voor een succesvolle schoolcarrière.
Op deze pagina’s vind je de procedures en instrumenten die we in Midden Holland en Rijnstreek gebruiken om alle leerlingen een passende plek in het voortgezet onderwijs te bieden. Deze procedures en instrumenten zijn regionaal vastgesteld door de schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden PO/SO en V(S)O.

Informatie over de algemene PO VO procedure.

Informatie over de aanvullende procedures voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.