Algemene procedure PO VO

Het advies van de basisschool is leidend bij de toelating tot het VO. De basisschool geeft een schooladvies op grond van alle informatie en observaties die het in de jaren dat de leerling op de basisschool zit in het leerlingvolgsysteem heeft verzameld. Een beschrijving van de algemene kenmerken die een leerling zou moeten tonen per schooltype vind je in deze brochure. Het schooladvies bestaat uit een enkel- of tweevoudig advies.

In onze regio maken we gebruik van de plaatsingswijzer. De plaatsingswijzer onderbouwt mede het schooladvies. Daarnaast nemen alle basisscholen de doorstroomtoets af.

In deze regio maken we gebruik van het digitale systeem van Onderwijs Transparant (OT) om de informatie over de leerlingen via het Onderwijskundig rapport (OKR) over te dragen naar de VO-scholen. Alle basisscholen en VO-scholen in onze regio werken met dit systeem.

De algemene procedure is ook van toepassing voor SO en SBAO als het schooladvies regulier VO wordt. Lees dan bij basisschool SO of SBAO.

Wat verandert er dit jaar
 • Er zijn enkele wijzigingen in de regionale procedures:
  • De wet Doorstroomtoets is van kracht. Dit verandert de planning in het schooljaar en de werkwijzen. Let op bij het advies Praktijkonderwijs na de doorstroomtoets. Lees hierover op deze pagina.
  • In het OKR zijn wijzigingen doorgevoerd:
   • Een splitsing in het advies: je maakt eerst de keuze Regulier – VSO – ISK, daarna volgt het schooladvies
   • De zienswijze ouders is voortaan een los document/ tabblad. Dit moet dus ook apart op definitief worden gezet
   • De doorstroomtoets is opgenomen in het OKR, tabblad 2. Er is dus geen los tabblad eindtoets meer
  • Het excelblad leerachterstanden is niet meer beschikbaar. Haal de informatie uit de normeringstabel van het LAS
  • Ouders doen voortaan de aanmelding bij de vo-school zelf
Tijdspad

De te nemen stappen in de algemene procedure zijn:

 • Voorbereiden schooladvies
 • Schooladvies besproken met ouders voor 25 maart
 • Aanmelding bij VO-school voor 1 april
 • Overdracht en start plaatsing
 • Plaatsingen bekend uiterlijk eind juni

De hele procedure kun je lezen in de download algemene procedure. Zie ook deze presentatie.

Informatie over de algemene PO VO procedure.

Informatie over de aanvullende procedures voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.