Algemene procedure PO VO

Het advies van de basisschool is leidend bij de toelating tot het VO. De basisschool geeft een schooladvies op grond van alle informatie en observaties die het in de jaren dat de leerling op de basisschool zit in het leerlingvolgsysteem heeft verzameld. Een beschrijving van de algemene kenmerken die een leerling zou moeten tonen per schooltype vind je in deze brochure. Het schooladvies bestaat uit een enkel- of tweevoudig advies.

In onze regio maken we gebruik van de plaatsingswijzer. De plaatsingswijzer onderbouwt mede het schooladvies.
Vanaf 2015 is wettelijk geregeld dat de eindtoets het tweede gegeven is. Dat betekent dat alle basisscholen verplicht een eindtoets afnemen.

In deze regio maken we gebruik van het digitale systeem van Onderwijs Transparant (OT) om de informatie over de leerlingen via het Onderwijskundig rapport (OKR) over te dragen naar de VO-scholen. Alle basisscholen en VO-scholen in onze regio werken met dit systeem.

De algemene procedure is ook van toepassing voor SO en SBAO als het schooladvies regulier VO wordt. Lees dan bij basisschool SO of SBAO.

Wat verandert er dit jaar
  • Er zijn enkele wijzigingen in de regionale procedures:
    • Voor leerlingen met leerachterstanden /lwoo gaat het SWV uit de route
    • Voor verwijzing naar het VSO is een preadvies nodig 
Tijdspad

De te nemen stappen in de algemene procedure zijn:

De hele procedure kun je lezen in de download algemene procedure. Zie ook deze presentatie.

Informatie over de algemene PO VO procedure.

Informatie over de aanvullende procedures voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.