Onderwijs Transparant POVO-module

Ook in het komende schooljaar werken scholen met de POVO-module van  Onderwijs Transparant (OT-POVO). Dit systeem is een beveiligd, webbased platform waarmee de benodigde gegevens van leerlingen digitaal worden overgedragen van het PO naar het VO en de plaatsingen door het VO worden terug gecommuniceerd. Hierdoor is de privacy van de leerlinginformatie gewaarborgd. Het streven is om zoveel mogelijk via OT-POVO te communiceren en losse lijstjes en mails te voorkomen.

Wat verandert er dit jaar
 • In OT is de pilot ‘Ouderrol’ beschikbaar, bedoeld om ouders digitaal inzage te geven in het OKR. Het gebruik is optioneel. Op 16 november 2021, 16.00 uur, geven we via een webinar uitleg over de werking. In een mail ontvang je informatie over het webinar.
 • De instructiefilmpjes voor het gebruik van de POVO-module zijn geactualiseerd.
 • Graag aandacht voor:
  • Als een leerling minder dan 6 jaar basisschool heeft gevolgd, bijvoorbeeld een leerling uit een ander land, vink dan bij de vraag in het OKR over de schoolloopbaan het vakje ‘isk’ aan.
  • Vul de toelichtingsvakken in het OKR en bij de plaatsingswijzer goed in:
   • In de toelichting ondersteuningsbehoefte graag invullen wat de school tot nu toe heeft gedaan, wat het effect daarvan was en wat goed werkt bij de leerling.
   • In de toelichting bij de plaatsingswijzer graag goed onderbouwen waarom dit advies wordt gegeven, zeker wanneer de scores in de plaatsingswijzer afwijken van het gegeven advies. De benodigde begeleiding die de leerling nodig heeft om te slagen vermeld je dan onder ‘Begeleiding’ in het OKR.
  • Bij de vraag “is er contact gewenst” hoeft in onze regio alleen ‘ja’ aangevinkt te worden als er contact nodig is voorafgaand aan de warme overdracht. Indien bespreking bij de warme overdracht voldoende is, kan ‘nee’ worden aangevinkt.
Werkwijze

In deze instructiefilmpjes leer je hoe de POVO-module van Onderwijs Transparant werkt.

In het document Onderwijs Transparant werkwijze vind je de informatie om te werken met OT.

In OT zelf vind je de handleiding eindtoets PO (onder ‘Help’). Deze wordt jaarlijks eind april geactualiseerd.

Informatie over de algemene PO VO procedure.

Informatie over de aanvullende procedures voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.