Plaatsingswijzer

De plaatsingswijzer is een instrument met behulp waarvan een basisschool komt tot een goed onderbouwd schooladvies voor het voortgezet onderwijs. De basisschool gebruikt het instrument ter onderbouwing van haar advies aan leerlingen, ouders en naar het voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs heeft met deze onderbouwing van het advies voldoende handvatten om te komen tot een verantwoorde plaatsing.

De Onderwijsinspectie heeft in 2015 ingestemd met het gebruik van de Plaatsingswijzer in onze regio, omdat het gebruik voldoet aan de regelgeving.

Wat verandert er dit jaar
 • Door de wet Doorstroomtoets verandert de werkwijze rond het schooladvies. De plaatsingswijzer wordt dan gebruikt bij de toetsing van het voorlopig advies dat in januari wordt opgesteld.
 • De plaatsingswijzer is geschikt voor de lvs-toetsen van CITO. Indien je school een ander lvs gebruikt, kan er geen gebruik worden gemaakt van de plaatsingswijzer.
 •  Let svp op het volgende:
  • In de plaatsingswijzer wordt onderscheid gemaakt tussen een basisprofiel en een bespreekprofiel. Bij een basisprofiel voldoet de leerling met zijn/haar resultaten aan de voorwaarden voor het schoolniveau dat wordt geadviseerd (alle vakken zijn groen). Bij een bespreekprofiel voldoet de leerling met zijn/haar resultaten niet geheel aan de voorwaarden voor het schoolniveau (sommige vakken zijn oranje of rood). Dan is vanuit het bao een toelichting nodig op het gegeven schooladvies. Vink het vakje ‘Bespreekprofiel’ aan.
  • Het overdragen naar het VO van de plaatsingswijzer in de POVO-module gaat als volgt: het formulier op definitief zetten. In het formulier moet de (vraag) ‘Status’ dus op ‘Definitief’ worden gezet om de plaatsingswijzer zichtbaar te maken voor het VO.
  • In de plaatsingswijzer zijn bij een dakpanadvies beide niveaus op één pagina zichtbaar.
  • In de toelichting bij de plaatsingswijzer graag goed onderbouwen waarom dit advies wordt gegeven, zeker wanneer de scores in de plaatsingswijzer afwijken van het gegeven advies. De benodigde begeleiding die de leerling nodig heeft om te slagen vermeld je dan onder ‘Advies en ondersteuning’ in het OKR.
Werkwijze

Informatie over de algemene PO VO procedure.

Informatie over de aanvullende procedures voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.