Werkwijze rond eindtoets

Wat verandert er dit jaar
 • Er zijn geen wijzigingen in de regionale procedures.
 • Graag wel jullie aandacht voor het volgende:
  •  Het invullen van de eindtoets in OT: laad niet alleen de eindtoetsresultaten in, maar zet ook voor alle leerlingen het formulier op definitief. Dit kan in bulk, zie de handleiding. Alleen zo ziet het VO het complete beeld van de leerling.

De landelijke regelingen voor de eindtoets vind je op de website nieuwe regelgeving overgang po vo.

Ook is op die site informatie te vinden over het heroverwegen van het schooladvies naar aanleiding van de eindtoets.

Op deze pagina vind je de regionale afspraken rond de eindtoets. Het tijdspad voor het verwerken van de eindtoetsresultaten bij het PO en het opnieuw plaatsen van leerlingen met een aangepast advies in het VO is kort en kritisch, als we alle leerlingen in juni duidelijkheid willen geven over hun plaatsing in het VO. Daarom het verzoek aan allen om onderstaande stappen op tijd uit te voeren.

In de hele regio gelden de volgende afspraken:

 • begin van eerste week na de meivakantie: Met name de kaarten van de cito-eindtoets komen laat in mei binnen. Daarom communiceren de PO-scholen de uitslag van de eindtoets direct na ontvangst van de digitale uitslagen met de ouders. Daarbij communiceert de school dat de ouders 1 week de tijd krijgen om te reageren op de uitslag (“als u een gesprek over het eindtoetsresultaat wilt, vragen wij u dit binnen een week aan te geven”).
 • eerste week na de meivakantie: De heroverweging van adviezen voor leerlingen die de eindtoets beter hebben gemaakt dan het advies, doen de PO-scholen direct na ontvangst van de digitale uitslagen van de eindtoets.
 • uiterlijk 23 mei: De eindtoets is in OT verwerkt voor alle leerlingen die geen hogere score dan het advies hebben behaald voor de eindtoets. In OT vind je onder de tab ‘Leerlingen’ een overzicht ‘Eindtoets’. Daar vul je de resultaten van de eindtoets in. In het OKR hoeft niets te worden aangepast en dit blijft dus gewoon op definitief staan. Bij ‘Help’ rechtsboven in je scherm vind je de nieuwste handleiding Eindtoetsen van OT. Daarin vind je voor alle typen eindtoets hoe je de eindtoets kunt toevoegen in OT.
  Let op dat je na het invoeren van de gegevens het overdrachtsformulier invult en op definitief zet. Dit kan in één keer voor al deze leerlingen tegelijk met het icoontje met de plus erbij links in het menu.  Alleen op deze manier kan de vo-school de gegevens goed verwerken.
 • uiterlijk 25 mei: Gesprekken voeren met de ouders.
 • uiterlijk 26 mei: Resultaten eindtoets voor de leerlingen met hogere scores dan het advies, en eventueel aangepaste adviezen zijn door de PO-scholen verwerkt in OT, met behulp van de speciale eindtoetsinvoer in bulk. Let op dat je ook voor deze leerlingen het overdrachtsformulier invult en op definitief zet. Alleen op deze manier kan de middelbare school de gegevens goed verwerken.
 • uiterlijk 2 juni: De VO-scholen verwerken de definitieve plaatsingen van alle leerlingen in OT
Werkwijze

In OT zelf vind je de handleiding eindtoets PO (onder ‘Help’). Deze wordt jaarlijks eind april geactualiseerd.

Informatie over de algemene PO VO procedure.

Informatie over de aanvullende procedures voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.