De overstap voor nieuwkomers in Nederland in Rijnstreek

Let op: onderstaande geldt alleen voor de scholen in Rijnstreek. In Midden-Holland is de situatie anders.

Nieuwkomers in Nederland met een taalachterstand hebben extra taalonderwijs nodig. Hiervoor zijn in Rijnstreek in het basisonderwijs de taalklas en in het voortgezet onderwijs de Internationale Schakelklas (ISK) ingericht. Een nieuwkomer in het po mag maximaal 1 jaar naar de taalklas. Bij de overstap po-vo mogen leerlingen die korter dan 2 jaar in Nederland zijn naar de ISK. Leerlingen die langer in Nederland zijn, gaan naar een reguliere vo-school.

Datum aankomst in Nederland

De datum van aankomst in Nederland is dus een belangrijk gegeven. De bekostiging van het taalonderwijs in het vo is hierop gebaseerd. De ISK zal bij een aanmelding hier naar vragen. Gebleken is dat in de administratie van het po meestal de datum staat waarop de leerling statushouder is geworden. Dit is niet de datum van aankomst in Nederland. De datum van aankomst vind je op het ID-bewijs van de leerling, en wel op de voorkant. Vermeld deze datum bij de aanmelding bij de ISK en in Onderwijs Transparant.

Wanneer ISK

De ISK hanteert een aantal criteria voor toelating, maar wil ook altijd een gesprek met de basisschool, om de situatie van de leerling goed te kunnen beoordelen. De criteria zijn:

 • Leerling is korter dan 2 jaar in NL
 • Leerling heeft baat bij extra taalonderwijs
 • IQ is niet te laag. Als IQ lager dan 80, overweeg dan praktijkonderwijs
 • Bij jonge leerlingen (net 12 jaar) alleen als leerling sociaal-emotioneel sterk is

Het laatste punt vergt toelichting. De leerling komt bij de ISK met oudere leerlingen in een groep. Voor jongere leerlingen kan dit te heftig zijn. Een extra jaar basisonderwijs kan dan een goede optie zijn voor de leerling.

Aanmelden voor ISK

De aanmelding bij de ISK van Groene Hart scholen volgt in het algemeen de volgende stappen:

 • Bao meldt bij ISK een leerling (per mail)
 • Overleg of ISK passend kan zijn
 • Als ISK passend is, regelen ouders en bao een “aanmelding op papier” met speciaal aanmeldformat ISK
 • Bao geeft schooladvies
Schooladvies

Als een leerling naar de ISK gaat geeft de basisschool een schooladvies. Door de taalachterstand is het schoolniveau in groep 8 lastig vast te stellen. Bij de ISK begint de leerling op het niveau dat men inschat als passend en de leerling krijgt op de ISK les op zijn/ haar eigen niveau. De ISK volgt de ontwikkeling van de leerling en geeft bij de uitstroom het (uitgestelde) schooladvies. Communiceer dit svp goed met de ouders!

Leerlingen die niet naar ISK gaan

Leerlingen langer dan 2 jaar in Nederland zijn, gaan naar reguliere vo-scholen. Bepaal voor deze leerlingen het schooladvies vanuit de leerachterstanden! Als een leerling een taalachterstand heeft, gaat het onderwijs namelijk niet lukken op het niveau dat een IQ-onderzoek aangeeft. Laat de leerling starten op het niveau dat de leerachterstanden aangeven. De leerling kan daarna immers beter opstromen dan afstromen.

De reguliere vo-scholen in Rijnstreek hebben het volgende aanbod voor nieuwkomers met een taalachterstand:

 • Ashram: bijles van eigen leerlingen, soms externe ondersteuning, gebruik van een woordenboek en extra tijd. Als het mogelijk is om groepjes te vormen, extra taallessen.
 • Groene Hart: maatwerk met inzet van muiswerk, BAT (begeleiding Anderstaligen), RT, extra Nederlands e.d.
 • Scala: 2 u/wk NT2-taalles.
 • Yuverta Alphen: inzet RT.

Informatie over de algemene PO VO procedure.

Informatie over de aanvullende procedures voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.