Dyslexie en dyscalculie

Meld dyslexie en dyscalculie in het OKR

Scholen voor voortgezet onderwijs weten graag tevoren welke leerlingen met dyslexie of dyscalculie in het eerste jaar instromen. Dan worden mogelijk faalervaringen bij de start van het voortgezet onderwijs voorkomen en kan de school een handelingsplan opstellen.

In het OKR (onderwijskundig rapport) staat de vraag of er sprake is van dyslexie respectievelijk dyscalculie. Antwoord je ‘ja’, voeg dan de dyslexie-/ dyscalculie-verklaring en het handelingsplan toe aan de bijlagen bij het OKR.

Informatie over de algemene PO VO procedure.

Informatie over de aanvullende procedures voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.