Lwoo en pro

Het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (PrO) zijn vormen van lichte ondersteuning. Het lwoo is bedoeld voor een deel van de leerlingen in het VMBO. Het is geen aparte schoolsoort, maar extra ondersteuning voor leerlingen met een onderwijsachterstand. Praktijkonderwijs is een zelfstandige schoolsoort en bedoeld voor leerlingen die overwegend een orthopedagogische en orthodidactische benadering behoeven.

De landelijke criteria voor praktijkonderwijs zijn nog steeds van toepassing.

Voor lwoo hanteren we de landelijke criteria voor leerachterstanden. We vragen echter niet meer bij alle leerlingen om een IQ-onderzoek. We vragen het IQ-onderzoek alleen nog bij leerlingen bij wie het bepalen van de benodigde ondersteuning de extra informatie van het IQ-onderzoek nodig maakt.

Wat verandert er dit jaar
 • Er zijn geen wijzigingen.
 • Graag je aandacht voor het volgende:
 • Zowel bij de WISC-V als de IDS-2 ontvangt het SWV graag alle testonderdelen (dus niet de verkorte test).
  • De module sociaal emotioneel van de IDS-2 mag niet gebruikt worden voor SEO.
 • Let bij het invullen van de scores van een IQ verslag bij de WISC-V in OT op het volgende. Als je puntscores hebt vul je die in bij het veld IQ. Indien je een verslag met enkel intervallen hebt dan vul je het interval in. Je kunt in de betreffende velden in OT geen leestekens en spaties gebruiken, bijvoorbeeld een interval van 85 – 95 geef je dan weer als 8595.
 • Afgelopen jaar was de afspraak voor nieuwkomers dat we alleen SEO onderzoek vragen bij een IQ van meer dan 100 punten. Deze afspraak geldt ook dit jaar.
 • Afgelopen jaar kregen we regelmatig de vraag of de test Woordenschat toegestaan is. Dat is niet het geval. Voor toegestane middelen kun je de lijst screenings- en testinstrumenten raadplegen.
 • Sommige scholen nemen klassikaal geen toets technisch lezen meer af. Voor de aanvraag lwoo of Pro moet op twee gebieden leerachterstand zijn aangetoond. Het kan dus nodig zijn om de leerling individueel te toetsen op technisch lezen.
 • In de regio Rotterdam (inclusief Lekkerkerk en Nieuwerkerk a/d IJssel) gelden voor de aanvraag van lwoo nog de landelijke criteria inclusief een IQ-onderzoek. Voor een leerling voor wie in onze regio geen IQ-onderzoek is vereist in het kader van de aanvraag lwoo en die van plan is naar een school in de regio Rotterdam te gaan geldt: zorg dat ouders hun kind vóór 1 februari aanmelden bij de VO-school aldaar, dan zorgt de VO-school ervoor dat er alsnog een IQ-onderzoek wordt uitgevoerd.
Tijdspad

Meld alle lwoo- en Pro-leerlingen  aan via het Zorgadviesformulier (ZAF in OT, ook wel genoemd het Startformulier) uiterlijk 15 november. Dit betekent dat dan ook het gesprek met de ouders moet hebben plaatsgevonden.

Indien je twijfelt over welk advies je moet geven voor een leerling, lwoo of praktijkonderwijs, dan kun je dit overleggen met vertegenwoordigers van de lwoo- en pro-scholen bij de ‘Bespreking twijfeldossiers lwoo/pro’. Deze zijn gepland op:

 • Midden-Holland:
  • Maandag 6 december 2021, 15.30 tot 17.00 uur, Wellant, Ronsseweg 555, Gouda
 • Rijnstreek:
  • Maandag 8 november 2021, 15.30-17.00 uur, Groene Hart, Pr. Beatrixlaan 4, Alphen

De IQ-test moet bij voorkeur zijn afgerond voor 1 januari.

Het OKR moet voor LwOO- en PrO-leerlingen gereed zijn op 1 februari. Ook dient de leerling op 1 februari te zijn aangemeld bij de VO-school door de ouders.

Aanmelding

In het document Aanmeldingsprocedure voor lwoo en Pro vind je antwoorden op hoe je leerlingen voor lwoo en Pro kunt onderkennen en hoe je de leerlingen aanmeldt voor de benodigde ondersteuning.

In de ‘Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro 2022-2023 vind je de lijsten met toegestane instrumenten om onder andere intelligentie en sociale emotie te meten in het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs.

In dit excelwerkblad ter bepaling van de leerachterstanden vind je informatie over het bepalen van de leerachterstandenHet keuzemenu in de verschillende vakken betreft de papieren versies van de toetsen. Als er een digitale toets is afgenomen, kan dit ingevoerd worden in de ruimte achter: andere toets. Daar kan je alle gele vakken invullen waarna het programma het leerresultaat uitrekent.

In deze presentatie lees je waar je speciaal op moet letten bij het aanmelden.

In deze instructiefilmpjes, bij onderdeel 4b, leer je hoe de je voor een advies lwoo of pro de informatie in het OKR in  Onderwijs Transparant verwerkt.

Het signaleren van lwoo- en pro-leerlingen

In deze presentatie lees je meer over voor welke leerlingen het lwoo is bedoeld.
In deze presentatie lees je meer over voor welke leerlingen het praktijkonderwijs (pro) is bedoeld.

Informatie over de algemene PO VO procedure.

Informatie over de aanvullende procedures voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.