Ondersteuning in het VO

Als de basisschool voorziet dat de leerling extra ondersteuning in het VO nodig zal hebben, is het van belang dat de VO-school dat tijdig weet. Alleen dan kan de VO-school zich voorbereiden op de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Voer de onderstaande zaken uit voor tenminste alle leerlingen die op de basisschool een OPP of een groeidocument hebben, maar ook voor leerlingen om wie je zorgen hebt of ze het in het VO zonder ondersteuning gaan redden. In deze checklist voor warme overdracht vind je indicaties voor welke leerlingen extra ondersteuning in het VO nodig kan zijn. NB. Als een leerling niet 5 dagen per week naar school komt, vul dan altijd een startformulier in voor deze leerling!

Wat verandert er dit jaar

Niets t.o.v. afgelopen jaar. Er is wel het dringende verzoek vanuit het VO om alle informatie over ondersteuningsbehoeften van leerlingen te (blijven) melden. Als er geen groeidocument beschikbaar is, draag dan het handelingsplan over aan het VO.

Start in september/oktober

Start in september of oktober met deze leerlingen. (Beter nog is om al te starten in groep 7!)

Bespreek het voorlopige schooladvies en de benodigde ondersteuning met de ouders. Adviseer de ouders de volgende zaken:

  • Dat zij zich zorgvuldig oriënteren op welke VO-school hun kind de gewenste ondersteuning kan bieden. Dit kan op basis van de schoolgidsen, de school ondersteuningsprofielen en de voorlichtingsdagen van de VO-scholen. Ook kunnen zij oriënterende gesprekken voeren op scholen.
  • Dat zij uiteindelijk een keuze maken voor een school en daar voor 1 april een schriftelijke aanmelding doen.  Op die manier treedt de zorgplicht van de VO-school in werking, en moet de school zorgen voor een passende plaats voor de leerling, eventueel op een andere school indien de school zelf de passende ondersteuning niet kan bieden.

Tevens bespreek je met de ouders of je het OPP of groeidocument van de leerling (via OT) mag overdragen aan de VO-school. Indien de ouders daarmee akkoord gaan, voeg je het OPP of groeidocument toe aan het startformulier in OT. Indien de ouders bezwaar hebben tegen het overdragen van het gehele OPP of groeidocument, bespreek dan wat overgedragen mag worden. Het minimale wat de VO-school nodig heeft voor een doorgaande lijn in de ondersteuning van de leerling, is een beschrijving van de belemmerende en bevorderende factoren en het handelingsplan.

Vul voor deze leerlingen het zorgadviesformulier/startformulier in OT in, voor 15 november.

Aanmelding en plaatsing

De ouders melden de leerling aan op de VO-school naar keuze en de VO-school plaatst of heeft de zorgplicht om een ander onderwijsaanbod te doen. Het OKR wordt dan zichtbaar voor de VO-school die plaatst en de school ziet de toegevoegde documenten.

Warme overdracht

Daarnaast neem je voor deze leerlingen persoonlijk contact op met de VO-scholen voor een warme overdracht. In Gouda organiseren de scholen eind mei een uitwisselingsmarkt waar een warme overdracht tussen PO en VO mogelijk wordt gemaakt. In Rijnstreek wordt de uitwisselingsmarkt half juni georganiseerd. In de rest van de regio gebeurt dit met schoolbezoeken.

Vragen

Indien je vragen hebt over een leerling, kun je deze stellen bij het Onderwijsloket: ctamhr@swv-vo-mhr.nl . Tel 0182-699765.

Informatie over de algemene PO VO procedure.

Informatie over de aanvullende procedures voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.