Indicaties leerlingen met extra ondersteuning VO

Risicofactoren en probleemgebieden die warme overdracht PO-VO nodig maken:

Uitgangspunten:

  1. Vooraf bekend zijn met risico’s en problemen (bij overgang PO – VO) maakt snellere en betere hulp in het VO mogelijk.
  2. Voor iedere leerling overdrachtsinformatie via het OKR (onderwijskundig rapport).
Indicaties

Leerlingen met schoolloopbaan bemoeilijkende factoren:
☑ eerste lijnszorg in PO was niet genoeg
☑ specifieke medische verklaringen
☑ vaak ziek zonder duidelijke reden
☑ blootgesteld aan traumatische gebeurtenis (vb. oorlog, geweld)
☑ diagnose voor problemen in autistisch spectrum of gedrag (vb. autisme, ADHD, ODD etc.)
☑ sterk vermoeden – geen diagnose – van problemen in autistisch spectrum of gedrag
☑ extra faciliteiten om onderwijs te volgen (vb. ergonomische stoel, 1-op-1-begeleiding)

Leerlingen met opvallende kenmerken op cognitief gebied:
☑ hoogbegaafdheid
☑ leerachterstanden
☑ aangemeld in VO vanuit groep 7 (vb. na doublures)

Leerlingen met (in PO) opvallend gedrag:
☑ gepeste of pestende leerlingen
☑ sociaal-emotionele problemen (vb. laag zelfbeeld, faalangst, weerbaarheidproblematiek)
☑ moeilijk contact maken met leeftijdsgenoten
☑ motivatieproblematiek (vb. door negatieve schoolkeuze)
☑ ernstige werkhoudingproblemen
☑ (waarschijnlijk) boven of onder niveau presteren

Leerlingen met – nog relevante – opvallende factoren:
☑ in PO in BOT besproken en/of met een OPP
☑ bekend of onder behandeling (geweest) bij externe instanties (vb. jeugdhulpverlening)
☑ veel verzuim en/of langdurig verzuim

☑ verblijf in een dagbesteding of dagbehandeling met of zonder onderwijs
☑ kort voor overgang naar VO wisseling van school
☑ meerdere malen wisseling van school

Leerlingen met ernstige problemen in gezin/omgeving (systeem):
☑ overbezorgdheid en/of overbescherming
☑ geen overeenstemming wensen ouders – mogelijkheden kind
☑ gering betrokken of moeilijke bereikbare ouders
☑ problematiek rond overlijden of ernstige ziekten van naasten
☑ psychiatrische problematiek ouder(s)
☑ niet stabiele thuissituatie
☑ alcohol of drugsgebruik
☑ scheidingsproblematiek
☑ huiselijk of seksueel geweld
☑ vriendengroepen met probleemgedrag (vb. geweld, overlast, hanggroep, alcohol, drugs, gameverslaving)

Informatie over de algemene PO VO procedure.

Informatie over de aanvullende procedures voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.