Vmbo met leerachterstanden en praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs is een zelfstandige schoolsoort en bedoeld voor leerlingen die overwegend een orthopedagogische en orthodidactische benadering behoeven. Voor praktijkonderwijs zijn nog steeds de landelijke criteria van toepassing.

Tot en met het schooljaar 2021-2022 bestond in Midden-Holland & Rijnstreek het arrangement lwoo voor leerlingen vmbo met een ondersteuningsbehoefte op leerachterstanden. Met ingang van schooljaar 2022-2023 geeft het samenwerkingsverband geen arrangementen per leerling meer af. Wel krijgen deze leerlingen nog steeds ondersteuning op de leerachterstanden op de vo-school. De vo-school wil dus graag weten welke vmbo-leerling leerachterstanden heeft. Lees onderstaande informatie goed door!

Wat verandert er dit jaar
 • Door de wet Doorstroomtoets veranderen de werkwijzen bij de advisering. Let svp op bij de leerlingen met het advies Praktijkonderwijs. Leerlingen met een IQ lager dan 75 hoeven de doorstroomtoets niet te maken. Leerlingen die de doorstroomtoets wel maken, krijgen automatisch de score ‘Pro/vmbo-basis’. Pas dan niet het schooladvies automatisch aan, maar kijk goed naar wat de leerling nodig heeft. Als de leerling voldoet aan de criteria voor Praktijkonderwijs (volgens de landelijke normen voor leerachterstanden en IQ), adviseer dan svp ook het enkelvoudige advies Praktijkonderwijs.
 • Graag je aandacht voor het volgende:
 • Voor leerlingen met leerachterstanden /lwoo is het SWV-VO uit de route. De vo-scholen bieden nog wel lwoo!
 • Voor praktijkonderwijs blijven de bestaande werkwijzen intact: elke leerling heeft een toelaatbaarheidsverklaring pro vanuit het SWV-VO nodig.
 • In de regio Rotterdam (inclusief Lekkerkerk en Nieuwerkerk a/d IJssel) gelden voor de aanvraag van lwoo nog de landelijke criteria inclusief een IQ-onderzoek. Voor een leerling voor wie in onze regio geen IQ-onderzoek is vereist en die van plan is naar een school in de regio Rotterdam te gaan geldt: zorg dat ouders hun kind tijdig aanmelden bij de VO-school aldaar, dan zorgt de VO-school ervoor dat er alsnog een IQ-onderzoek wordt uitgevoerd.
Tijdspad

Meld alle Pro-leerlingen  aan via het Startformulier in OT uiterlijk 15 november. Dit betekent dat dan ook het gesprek met de ouders moet hebben plaatsgevonden.

Indien je twijfelt over welk advies je moet geven voor een leerling, vmbo met leerachterstanden of praktijkonderwijs, dan kun je dit overleggen met vertegenwoordigers van de vmbo- en pro-scholen bij de ‘Bespreking twijfeldossiers’. Deze zijn gepland op:

 • Midden-Holland:
  • Maandag 27 november 2023, 15.30 tot 17.00 uur, DGW Praktijkonderwijs te Gouda
 • Rijnstreek:
  • Maandag 6 november 2023, 15.30-17.00 uur, Groene Hart Leerpark, Pr. Beatrixlaan 4, Alphen

 

Aanmelding

In het document Aanmeldingsprocedure voor Pro vind je antwoorden op hoe je leerlingen voor Pro kunt onderkennen en hoe je de leerlingen aanmeldt voor de benodigde ondersteuning.

In het document Aanmeldingsprocedure voor vmbo met leerachterstanden vind je antwoorden op hoe je leerlingen vmbo met leerachterstanden kunt onderkennen en hoe je de leerlingen aanmeldt voor de benodigde ondersteuning.

In de ‘Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro 2024-2025‘ vind je de lijsten met toegestane instrumenten om onder andere intelligentie en sociale emotie te meten voor de leerlingen met het advies praktijkonderwijs.

Het signaleren van leerlingen voor vmbo met leerachterstanden en voor praktijkonderwijs: een beschrijving van de algemene kenmerken die een leerling zou moeten tonen per schooltype vind je in deze brochure.

Informatie over de algemene PO VO procedure.

Informatie over de aanvullende procedures voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.