Schooladvies VSO

Als de school (PO, SO of SBO) het schooladvies VSO overweegt, is het zaak om tijdig zaken in gang te zetten om gezamenlijk een goede afweging te maken.

Wat verandert er dit jaar?
 • Voor verwijzing naar het VSO is een preadvies nodig
 • Graag je aandacht voor:
  • Alle leerlingen met extra ondersteuning in het PO/SBO/SO die wellicht zullen doorstromen naar het VSO hebben een actueel OPP of groeidocument eind groep 7. Er is al extra ondersteuning voor de leerling ingezet. De deskundige orthopedagoog van het schoolbestuur of de onderwijsspecialist/ 1e deskundige van het SWV is reeds betrokken (geweest) bij de casus
  • Er is een duidelijk beeld van de ondersteuningsvraag en er is reeds ondersteuning ingezet, waardoor er een beeld is van wat er werkt voor de leerling
Start tijdig

Voor reguliere scholen geldt:

 • De PO-school meldt eind groep 7/ begin groep 8 de leerling bij de onderwijsspecialist van SWV-VO/VSO-MHR 
 • De PO-school levert het groeidocument/ OPP aan
 • De PO-school organiseert een BOT (breed overleg), waarin de opties regulier VO en VSO worden besproken 
 • Na afloop schrijft onderwijsspecialist VO het preadvies en stuurt dit naar PO-school 
 • De PO-school voegt het preadvies toe aan het dossier van de leerling en draagt dit via OT over aan de VSO-school van aanmelding

Voor S(B)O scholen binnen de regio geldt:

 • Voor de scholen in onze regio sluit de onderwijsspecialist VO aan bij een CvB of ander overlegmoment
 • Vooraf wordt inhoudelijke informatie gestuurd (het liefst het OPP, inclusief integratief beeld)
 • Bij twijfeldossiers vindt een gesprek met ouders en relevante partijen plaats. Dit wordt gepland door de S(B)O school.
 • De onderwijsspecialist stelt het preadvies op en stuurt dit naar de  school
 • De school voegt het preadvies toe aan het dossier van de leerling en draagt dit via OT over aan de VSO-school van aanmelding

Voor buitenregionale SO-scholen (bv Leo Kanner SO, PI de Brug) kan bovenstaand proces telefonisch plaatsvinden.

Aanmelding en toelaatbaarheidsverklaring

Voor toelating tot het VSO is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig van een samenwerkingsverband VO. Deze TLV wordt aangevraagd door de VSO-school van keuze. De ouders melden de leerling tijdig aan bij de VSO-school (zie website VSO-school) en dan start de VSO-school de TLV-aanvraag.

Vragen

Indien je vragen hebt, kun je deze stellen bij het Onderwijsloket: ctamhr@swv-vo-mhr.nl .
Tel 0182-699.765.

Informatie over de algemene PO VO procedure.

Informatie over de aanvullende procedures voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.