Visuele of communicatieve/ auditieve beperking

De ondersteuning voor leerlingen met een visuele beperking en leerlingen met een communicatieve en auditieve beperking wordt niet verzorgd door het samenwerkingsverband VO. Deze ondersteuning is belegd bij landelijke organisaties vanwege hun expertise.

Voor leerlingen met een visuele beperking is dit Visio (www.visio.org) of Bartimeus (www.bartimeus.nl).

Voor leerlingen met problemen met horen, spreken of taal zijn dit Koninklijke Auris groep (https://auris.nl/ ) en Siméa (www.simea.nl ).

Ook voor een toelaatbaarheidsverklaring voor het VSO voor deze groepen leerlingen wenden ouders zich tot deze organisaties.

Informatie over de algemene PO VO procedure.

Informatie over de aanvullende procedures voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.