Primair Onderwijs

Een goede overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs is van groot belang voor een succesvolle schoolcarrière.

Op deze pagina’s vind je de procedures en instrumenten die we in Midden Holland en Rijnstreek gebruiken om alle leerlingen een passende plek in het voortgezet onderwijs te bieden. Deze procedures en instrumenten zijn regionaal vastgesteld door de schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden PO/SO en V(S)O.

Alle informatie betreft de aanmelding van leerlingen voor schooljaar 2024-2025; de acties hiervoor liggen in schooljaar 2023-2024.

Wat verandert er dit jaar?
  • De wet Doorstroomtoets is van kracht. Dit verandert de planning in het schooljaar en de werkwijzen. Let op bij het advies Praktijkonderwijs na de doorstroomtoets. Lees hierover op deze pagina.
  • In het OKR zijn wijzigingen doorgevoerd:
    • Een splitsing in het advies: je maakt eerst de keuze Regulier – VSO – ISK, daarna volgt het schooladvies
    • De zienswijze ouders is voortaan een los document/ tabblad. Dit moet dus ook apart op definitief worden gezet
    • De doorstroomtoets is opgenomen in het OKR, tabblad 2. Er is dus geen los tabblad eindtoets meer
  • Het excelblad leerachterstanden is niet meer beschikbaar. Haal de informatie uit de normeringstabel van het LAS
  • Ouders doen voortaan de aanmelding bij de vo-school zelf
Algemeen en met ondersteuningsbehoefte

Er is een algemene overstapprocedure die voor alle leerlingen geldt. Daarnaast zijn er aanvullende procedures voor de leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.

Hieronder vind je het tijdspad van de overstap met de activiteiten op hoofdlijnen. Je kunt doorklikken op Algemene procedure of Leerlingen met ondersteuningsbehoefte en daar meer gedetailleerde informatie vinden.

Tijdspad

De voorlichtingsbijeenkomsten zijn op:

Woensdag 20 september 2023, 15:30-17:00, Antonius college, John Mottstraat te Gouda.

Woensdag 27 september 2023, 15:30-17:00, Schoonhovens college te Schoonhoven.

Woensdag 4 oktober 2023, 16.15-17.00, Ashram college te Alphen a/d Rijn (gekoppeld aan de carrousel van de vo-scholen).

Tijdvak Algemene procedure Leerlingen met ondersteuningsbehoefte
September/oktober
Ouderinformatie over procedure schooladvies
Oudergesprek leerling met ondersteuningsbehoefte Voorbereiden aanmelding door ouders bij VSO (aanmelddatum afhankelijk van VSO-school)
November/december
Melding leerlingen in OT door basisschool voor 15 november; start evt. onderzoek
Januari
Voorlopig schooladvies
Februari
Doorstroomtoets
Maart
Advies voor 25 maart besproken met ouders Schriftelijke aanmelding bij middelbare school door ouders voor 1 april
April
Start plaatsing
Plaatsingen 1e ronde Praktijkonderwijs
Mei
Plaatsingen 2e ronde Praktijkonderwijs Plaatsingen bekend
Juni
Plaatsingen bekend

Informatie over de algemene PO VO procedure.

Informatie over de aanvullende procedures voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.