Primair Onderwijs

Een goede overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs is van groot belang voor een succesvolle schoolcarrière.

Op deze pagina’s vind je de procedures en instrumenten die we in Midden Holland en Rijnstreek gebruiken om alle leerlingen een passende plek in het voortgezet onderwijs te bieden. Deze procedures en instrumenten zijn regionaal vastgesteld door de schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden PO/SO en V(S)O.

Alle informatie betreft de aanmelding van leerlingen voor schooljaar 2023-2024; de acties hiervoor liggen in schooljaar 2022-2023.

Wat verandert er dit jaar?
 • Er zijn enkele wijzigingen in de regionale procedures:
  • Voor leerlingen met leerachterstanden /lwoo gaat het SWV uit de route
  • Voor verwijzing naar het VSO is een preadvies nodig 
 • Bij het SWV-VO-MHR gaat per 1 oktober een onderwijsspecialist uit dienst en komt per 1 december een nieuwe collega. Onze regio’s worden daardoor opnieuw verdeeld onder de collega’s. Het kan dus voorkomen dat je wordt doorverwezen naar een andere collega als je belt voor advies.
 • Graag jullie aandacht voor de volgende zaken:
  • We hebben de hele tijdlijn van de advisering in een presentatie weergegeven: van groep 6 t/m groep 8
  • Het invullen van de eindtoets in OT: laad niet alleen de eindtoetsresultaten in, maar zet ook voor alle leerlingen het formulier op definitief. Dit kan in bulk, zie de handleiding. Alleen zo ziet het VO het complete beeld van de leerling.
  • Let op de jaarlijkse wijzigingen bij de aanvraag lwoo en pro. Zie aldaar.
Algemeen en met ondersteuningsbehoefte

Er is een algemene overstapprocedure die voor alle leerlingen geldt. Daarnaast zijn er aanvullende procedures voor de leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.

Hieronder vind je het tijdspad van de overstap met de activiteiten op hoofdlijnen. Je kunt doorklikken op Algemene procedure of Leerlingen met ondersteuningsbehoefte en daar meer gedetailleerde informatie vinden.

Tijdspad

De voorlichtingsbijeenkomsten zijn op:

Woensdag 21 september 2022, 15:30-17:00, GSG Leo Vroman, Willem de Zwijgersingel 5 te Gouda.

Woensdag 28 september 2022, 15:30-17:00, CSG Willem de Zwijger te Schoonhoven.

Woensdag 5 oktober 2022, 15.30-17.00, Rijnstreek: digitaal.

Tijdvak Algemene procedure Leerlingen met ondersteuningsbehoefte
September/oktober
Voorbereiden schooladvies
Onderkennen leerlingen met ondersteuningsbehoefte
November/december
Melding leerlingen in OT voor 15 november
Januari
Aanmelding VSO, Pro en vmbo met leerachterstanden voor 1 februari
Februari
Advies voor 1 maart
Maart
Aanmelding voor 15 maart;Start plaatsingen & overdracht
Start 1e ronde plaatsingen Pro
April
Mei
Eindtoets en evt. bijstellen advies
Juni
Plaatsingen bekend
Start 2e ronde plaatsingen Pro Plaatsingen bekend

Informatie over de algemene PO VO procedure.

Informatie over de aanvullende procedures voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.