Ondersteuning op bovenschools niveau

  • De aanvraag van de volgende extra en speciale ondersteuning loopt altijd via het samenwerkingsverband. De procedures en vereisten voor de aanvragen VSO en PRO vind je in dit document.

    De ondersteuning op bovenschools niveau moet altijd worden aangevraagd via het digitale onderwijsloket.

De school biedt de leerlingen basisondersteuning en extra ondersteuning.

Informatie over de aanvraag van arrangementen van het SWV.