Onderwijsopvang voorziening: een nieuwe kans op school

De onderwijsopvangvoorziening bood mijn zoon perspectief, vertrouwen en kansen. Dat was een verademing. (moeder van een leerling)

De OnderwijsOpvangVoorziening (OOV) is een plek waar leerlingen uit het voortgezet onderwijs tijdelijk naar toe gaan. De leerling volgt op de OOV het onderwijsprogramma van zijn eigen school en werkt daarnaast aan zichzelf en zijn persoonlijke doelen. 

Vragen waar leerlingen op de OOV aan kunnen werken zijn bijvoorbeeld:

 • Hoe kan ik er voor zorgen dat ik me beter in mijn vel voel?
 • Hoe zorg ik dat ik uit de problemen blijf?
 • Ik durf nu niet naar school, maar ik zou wel weer graag willen.
 • Waarom ben ik zo verdrietig de laatste tijd?
 • Hoe blijf ik rustig als een leraar boos op me is?

Al deze situaties kunnen ervoor zorgen dat het met een leerling even minder goed gaat op zijn eigen middelbare school.  Het zijn situaties waarbij de OOV wil helpen. Op die manier willen we er samen met de leerling voor zorgen dat hij of zij een nieuwe kans krijgt op school!

Meer informatie over de OOV vindt u op de site van de OOV. Als u of de leerling het fijn vindt om langs te komen, om zelf de medewerkers te spreken en de sfeer te proeven, dan kan dat. Neem dan contact op met de OOV waarvoor uw kind, of jij als leerling bent aangemeld.

Met de onderwijsopvang voorziening beoogt het samenwerkingsverband:
 • Terugkeer naar regulier onderwijs, indien mogelijk naar school van herkomst.
 • (Dreigend) vroegtijdig schoolverlaters nieuw perspectief te bieden.
 • Versterken van de zelfredzaamheid en de sociale vaardigheden van de leerlingen.
 • Observatie, om zicht te krijgen op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerlingen.

Het Samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de onderwijsopvang voorziening (het is een arrangement van het SWV). De organisatie van en het onderwijs in de onderwijsopvang voorziening is door het Samenwerkingsverband uitbesteed aan Horizon.

De scholen hebben zorgplicht t.a.v. de leerlingen en zijn verantwoordelijk voor het vakinhoudelijke onderwijsprogramma van de leerlingen.

Aanmelding

Een aanmelding kan alleen worden gedaan door de school van de leerling en kan pas plaatsvinden als de school aantoonbaar en in overleg met de ouders al meerdere  interventies heeft gedaan en deze niet leiden tot het gewenste resultaat. Van elke leerling die wordt aangemeld is dus een OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) beschikbaar. De uiteindelijke aanmelding doet de zorgcoördinator van de school van de leerling, in overleg met de leerling, de ouders, de onderwijsspecialist van het Samenwerkingsverband en het lokale team van de gemeente (de woonplaats van de leerling) in een breed overleg. Als leerling/ouders akkoord zijn tekenen zij het OPP. Ouders kunnen, als zij dit willen, een kennismakingsbezoek brengen aan de OOV.

Het besluit tot plaatsing neemt het Onderwijsloket van het Samenwerkingsverband. Ook de inzet vanuit de jeugdhulp moet worden goedgekeurd, in principe door de gemeente waarin de leerling woont. 

Er zijn drie trajecten:
 • Observatiemogelijkheid van 4-6 weken
 • Kort verblijf (3 maanden)
 • Lang verblijf (6 maanden)
Het dagelijks programma bestaat uit een combinatie van onderwijs en werken aan gedrag:
 • Onderwijs
  • Werken met eigen boeken en toetsen van school om de onderwijslijn vast te houden
  • Zo mogelijk lessen blijven volgen op de eigen school (combinatietraject)
  • Werken met een individueel ontwikkelingsplan, tussen- en eindevaluatie met betrokkenen
  • Onderwijs- en handelingsadvies
 • Werken aan gedrag
  • In principe groepen van maximaal 10 leerlingen
  • Trainingen gericht  op versterken sociale vaardigheden en zelfredzaamheid, zoals TOPs en Action learning
  • Groepsdocenten  met gedragsspecialisme
  • Coach voor individuele begeleiding leerling/ouders/school vanuit jeugdhulpverlening
Contactgegevens

Onderwijsloket Samenwerkingsverband
info@swv-vo-mhr.nl
tel. 0182-699765.

Onderwijsopvang voorziening Gouda
Jacob van Lennepkade 6
28002 LH Gouda
T: 0182-522855
E: bastianne.krijgsman@horizon.eu

Onderwijsopvang voorziening Alphen a/d Rijn
Henry Dunantweg 11
2402 NM Alphen a/d Rijn
T: 088-9962750
E: bastianne.krijgsman@horizon.eu

Onderwijsopvang voorziening Schoonhoven
Bergambachterstraat 1
2871 JB Schoonhoven
E: bastianne.krijgsman@horizon.eu

De school biedt de leerlingen basisondersteuning en extra ondersteuning.

Informatie over de aanvraag van arrangementen van het SWV.