Stappenplan Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring VSO

Indienen Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring VSO

Door middel van het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) kan de aanvragende school een aanvraag indienen voor een Toelaatbaarheidsverklaring VSO bij de Adviescommissie Toelaatbaarheid en Aanwijzing (CTA) van het samenwerkingsverband.
Dit OPP moet voorzien zijn van een pré-advies van het flexzat (breed overleg).

De volgende vergaderingen staan gepland
Digitaal insturen

Het ingevulde OPP  en het aanvraagformulier TLV stuurt u  via het digitaal onderwijsloket naar de CTA. Alleen scholen van buiten de regio Midden-Holland & Rijnstreek en zonder inlog in het digitaal onderwijsloket kunnen de documenten per e-mail sturen naar het onderwijsloket, e-mailadres: a.vandijk@swv-vo-mhr.nl.

Dossier

Het kan zijn dat de CTA aanvullende stukken nodig heeft om tot een uitspraak te kunnen komen. De aanvragende school ontvangt hierover bericht.

Beslissing

Wanneer het dossier compleet is zal de CTA binnen acht weken een beslissing nemen. De ouders van de betreffende leerling worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de beslissing, de aanvragende school ziet dit in het digitaal onderwijsloket.

  • Bij afwijzing van de aanvraag zal een kopie van de onderbouwing gevoegd worden om inzicht te geven in de totstandkoming van de uitspraak van de CTA.
  • Bij toekenning van de aanvraag zal de toelaatbaarheidsverklaring worden toegevoegd aan het dossier in het digitaal onderwijsloket.

Tegen een besluit kan bezwaar worden gemaakt bij de Adviescommissie bezwaren.

Bewaartermijn

Na het advies van de CTA en de beslissing van het Samenwerkingsverband blijft het dossier nog drie jaar in bezit van het Samenwerkingsverband.

De school biedt de leerlingen basisondersteuning en extra ondersteuning.

Informatie over de aanvraag van arrangementen van het SWV.