Ondersteuning op schoolniveau

De school biedt de leerlingen basisondersteuning. De basis- en extra ondersteuning is beschreven in het School Ondersteunings-Profiel (SOP) van de school. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht ten aanzien van het SOP.

Wanneer er extra individuele ondersteuning op school voor een leerling nodig is, moet een Onderwijsperspectief plan (OPP) worden opgesteld. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de inzet van individuele ambulante begeleiding.

Bij handelingsverlegenheid is het raadzaam tijdig de onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband om advies te vragen. Dit kan via de 1loket-module van OnderwijsTransparant, aanvraag Consult.

Een aanvraag voor extra ondersteuning wordt besproken in een FlexZAT, dit is een overleg met de leerling, de ouders, de zorgcoördinator van de school en de onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband, met daarbij eventueel andere betrokken hulpverleners.

Documenten en inlogs:

De school biedt de leerlingen basisondersteuning en extra ondersteuning.

Informatie over de aanvraag van arrangementen van het SWV.