Ondersteuningsroute

Passend onderwijs begint met een goede basisondersteuning op de scholen voor alle leerlingen.

Voor sommige leerlingen is extra ondersteuning nodig. Deze wordt zoveel mogelijk in de eigen school geboden. Indien deze extra ondersteuning niet toereikend blijkt, kan er in overleg tussen leerling, ouders,  school en onderwijsloket geconcludeerd worden dat er speciale ondersteuning of een verwijzing naar het voortgezet speciaal onderwijs nodig is. Dit alles is weergegeven in onderstaand schema.

De school biedt de leerlingen basisondersteuning en extra ondersteuning.

Informatie over de aanvraag van arrangementen van het SWV.